Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Lež jako norma a metoda práce na jemnické radnici

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

UVÁDÍME ČLÁNEK NAŠEHO ČLENA LUBOŠE TESAŘE, KTERÝ  NEBYL ZAŘAZEN DO KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ JEMNICKÝCH LISTŮ.  

 

Lež jako norma a metoda práce na jemnické radnici

Pod názvem „Cenzurní zásahy v Jemnických listech“ poslal předseda Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici /dále SNK/ a zastupitel pan Kopr 2. 3. 2017 Radě města Jemnice /RM/ stížnost na to, že redakce Jemnických listů /RR JL/ cenzuruje členům SNK části článků či dokonce články celé a vyzval RM ke zjednání nápravy. RM však zřejmě stížnost vůbec neprojednávala, neboť články byly vesele cenzurovány dál a jedinou odezvou na uvedený protest bylo vyjádření člena RM pana Ambrůze. Přitom – co mohlo být pro RM prostšího, než nechat si to celé vysvětlit od svého člena pana Feldbabela, jenž zároveň zasedá i v cenzorském uskupení zvaném redakční rada JL a má tak všechno z první ruky? Takhle jednoduše? V Jemnici? Nebuďte naivní, přátelé …! Místo snadného úkroku zvolila RM podle svého obyčeje čtverného salchowa s dopadem na všechny čtyři: 1. Pověřila vyřízením stížnosti jiného svého člena, pana Ambrůze, který však o nějaké cenzuře v Jemnici jaktěživ neslyšel! 2. Pan Ambrůz probral stížnost s paní Jánskou, která ale při schvalování dotyčných příspěvků /do č. 3/ pro nemoc chyběla! 3. Paní Jánská si někde nechala zjistit, jak to tedy tehdy bylo. 4. Se svým zjištěním seznámila pana Ambrůze. 5. Pan Ambrůz poslal takto získané výsledky svého bádání panu Koprovi. Že něco takového není možné ani v Jemnici? Ale ano! Toto je odpověď rady města na protest předsedy SNK a člena zastupitelstva pana Kopra: „Dobrý den, probral jsem vaši stížnost s naší členkou Janou Jánskou. Jana se posledního jednání RR kvůli nemoci nezúčastnila. Ale co si poté nechala zjistit, tak článek pana Tesaře nebyl vydán proto, že nebyl zaslán v předepsané elektronické podobě a ve své písemné podobě byly některé pasáže nečitelné. Co se týče článku pana Strebeľa, vyjmutá pasáž jeho článku se týkala osobního napadání tajemníku úřadu pana Pacase na základě nepravdivých informací. Za mou osobu říkám, že se na nadcházejícím zasedání RM budu na tuto problematiku dotazovat dalšího člena RR JL pana Fedbabela. Znovu ale odmítám, že by se v Jemnici prováděla jakákoliv forma řízené cenzury. Petr Ambrůz.“ Z této odpovědi RM plynou mimo jiné dvě zajímavá zjištění. Cenzuře říkají na radnici vyjmutí, a můj článek do č. 3 byl vyřazen nikoli pro svůj lživý, štvavý, vulgární či jinak závadný obsah, nýbrž jedině a pouze kvůli údajným formálním nedostatkům. Položme si nyní otázku, od koho si paní Jánská nechala poté zjistit? Že by od zbývajících členů RR JL, kteří o vyřazení textů rozhodli? Nu, ona vlastně ani jiná možnost není, že? V tom případě ale můžeme bez uzardění konstatovat: 1. Pánové Fedbabel a Šerka /nebo aspoň jeden z nich/ paní Jánské lhali. 2. Paní Jánská lhala panu Ambrůzovi. 3. Pan Ambrůz a jeho ústy celá rada města lhali panu Koprovi. Neboť pravda je zcela jiná. Pro články do č. 3/17 - a právě o těch pan Ambrůz mluví - výhradně elektronická podoba nebyla předepsaná ani pravidly JL, ani okénkem redakce. Článek byl napsán na stroji, v TIC okopírován a na této kopii bylo potvrzeno převzetí, aniž by kdokoli byť jen náznakem namítal nečitelnost. Jisté pravdivé jádro ovšem obsahuje zdůvodnění částečné cenzury /vyjmutí/ článku pana Strebeľa. Tam skutečně došlo k „osobnímu napadání tajemníka úřadu pana Pacase na základě nepravdivých informací“. Akorát, že tím dosti hrubě napadajícím byl pan tajemník Pacas a tím osobně napadeným pan Strebeľ. Takhle to ale paní Jánská ani pan Ambrůz docela určitě nemysleli!

Okénko redakce v JL 4/17 - platí pro č. 5 - hlásá: „Své příspěvky můžete poslat e-mailem… nebo donést v elektronické podobě do TIC Jemnice.“ Kdopak asi o této povinné elektronické podobě rozhodl? Snad pan Hopian, který je pod okénkem podepsaný? Může on jen tak, kdy a jak se mu zamane, svévolně měnit pravidla JL, která schválila rada města a podepsal starosta? Jestliže ano, potřebujeme pak vůbec nějakou radu a nějakého starostu? A k čemu? K opakovanému lhaní? Pro vedení města a ke všemu ochotnou redakční radu není žádná hloupost ani žádná lež dost velká, pokud poslouží k umlčení odlišných názorů. Jako program pro další rok a půl na radnici je to však perspektiva dosti ubohá.

Luboš Tesař

print Formát pro tisk